مانده تا برگزاری مسابقات!

8 نفر
کسانی که این صفحه را می بینند


5401 عدد
تعداد بلیت های باقی مانده


%90
درصد بلیت های باقی مانده

قیمت بلیت های مسابقات کشتی جام تختی
لیست قیمت روزهای مختلف
پنجشنبه 18 بهمن سانس صبح
قیمت بلیت 10،000 تومان
پنجشنبه 18 بهمن سانس ظهر
قیمت بلیت 15،000 تومان
جمعه 19 بهمن سانس صبح
قیمت بلیت 15،000 تومان
جمعه 19 بهمن سانس ظهر
قیمت بلیت 20،000 تومان
جایگاه J
غیر قابل خرید
جایگاه K
غیر قابل خرید
جایگاه VIP
غیر قابل خرید